Služby

Rekonstrukce bytových domů

 • Zateplení obvodového pláště domu
 • Výměnu oken, dveří a portálů
 • Rekonstrukci a zateplení střešního pláště
 • Výměnu podlahového souvrství lodžie či balkónu
 • Výměnu lodžiových a balkónových zábradlí
 • Rekonstrukce vstupních partií vč. schodišť
 • Rekonstrukce soklových partií vč. zemních prací
 • Rekonstrukce vnitřních prostor domu
 • Statický průzkum a sanace
 • Kultivace okolí
 • Zajištění projektových a inženýrských prací
 • Všechny související práce, jako např. výměna klempířských prvků, bleskosvodné soustavy apod.

Zemní a výkopové práce

 • Řezání živičných a betonových povrchů
 • Bourací práce
 • Výkopové práce ruční i strojní včetně pažení
 • Zřízení lože pro trubní a kabelové vedení
 • Kladení potrubí a kabelů vč. revizních šachet
 • Opravy a provádění hydroizolace základů staveb
 • Drenáže a vsakovací jímky
 • Zhotovení komunikací dlážděných, betonových i asfaltových, včetně osazování obrubníků
 • Terénní úpravy
 • Zajištění projektových a inženýrských prací včetně vytyčování tras inženýrských sítí
 • Všechny související práce, zejména přesuny hmot, odvoz a likvidace odpadů apod.

Zdarma nabízíme tyto služby

 • Poradenství v oblasti rekonstrukce Vašeho domu
 • Poradenství v oblasti dotačních titulů
 • Posouzení a zaměření domu, návrh prováděných prací
 • Vypracování cenové nabídky
 • Finanční poradenství a porovnání výhodnosti úvěrů